Inhibitor koroze (Zelený) QQ-38

Inhibitor koroze (Zelený) QQ-38

500ml

Tento produkt je rafinovaný z dovážené surové nafty, s funkcí ne-lepivou. Tvoří vrstvu zeleného fluorescenčního filmu proti rzi na kovovém povrchu. Působící protioxidačně, odolnost proti kyselinám, ochrana proti rezivění. Pro plastové abrasivní materiály, kovové produkty, stroje a přesné součásti.

Použití
Poskytuje vrstvu velmi tenké flexibilní membránové fluorescenční zelené vrstvy s odolností proti vlhkosti. 
Poskytuje dlouhodobou ochranu proti korozi kovu. 
Zvláště vhodné pro výrobu a skladování vstřikovacích a licích forem. Platí také pro jiné kovové nástroje, poskytuje vynikající protikorozní odolnost dílů. 
 
Výhody
S fluorescenčním zeleným barvivem usnadňuje identifikaci aplikovaného povrchu. 
Není třeba vyčistit před vstřikovacím procesem, automaticky se vyčistí během výroby. 
Ochranná fólie proti potu a otiskům prstů při dotyku kovového povrchu. Dosáhne úplné účinnosti ochrany. 
Minimální dopad na životní prostředí a neobsahuje hnací plyn z chlorfluoruhlovodíků (CFC).