Obchodní strategií firmy Unlimited Technology s.r.o. není soupeřit s velkými konkurenčními prodejci v objemech prodeje, ale zaměřit se na vysokou kvalitu prodávaných produktů a pružnost v plnění požadavků zákazníků.

Firma se může opírat o kvalitní technické vybavení a profesionální technický personál výrobního závodu firmy QIKO, která je exkluzivní hongkongskou společností. Používá nejposlednější německé technologie a dovážené suroviny. QIKO je zahraniční chemický výrobce, který disponuje výzkumem a vývojem.

Domů